chu kỳ kinh nguyệt không đều

Cách dùng thuốc tránh thai khi chu kỳ kinh nguyệt không đều?

Thông thường, khi chu kỳ kinh nguyệt đã quay trở lại thì có nghĩa là bạn không có thai. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp có thai ra máu bệnh nhân nhầm với hành kinh. Vì vậy, để chắc chắn, bạn nên mua que thử thai kiểm tra để khẳng định có thai hay không.